Version 08/08/2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY HIRUTRANS GARRAIOAK, S.L.

Podstawowa informacja o ochronie danych osobowych: Spełniając obowiązek poinformowania zainteresowanych o okolicznościach i warunkach przetwarzania ich danych oraz należnych im praw, udostępniamy do ich dyspozycji następującą informację.

Prawa:  Osoba zainteresowana jest właścicielem praw do dostępu, rektyfikacji, eliminacji, ograniczenia i sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, jak również prawa przenoszenia tychże. Tym samym, w dowolnej chwili, osoba zainteresowana może odwołać niniejsze przyznane upoważenie, bez szkody dla legalności przetwarzania, a także możliwości odwołania się do kompetentnych władz kontroli (AEDP) [HISZPAŃSKA AGENCJA OCHRONY DANYCH].

Okres przechowywania: Dane będą przechwywane przez najkrótszy okres konieczny dla wypełnienia celu, dla którego zostały one udostępnione, jak również obowiązków odpowiedzialności, które mogłyby wynikać z udostępnionych danych oraz jakiegokolwiek innego wymogu prawnego, przy późniejszym ich zniszczeniu w drodze bezpiecznych procesów stosowanych przez organizację.

Uprawnienie: Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności przed przesłaniem / udostępnieniem swoich danych.

Adresaci: nie zostaną podane osobom trzecim niczyje dane, chyba, że osoba zainteresowana zostanie o tym wyraźnie poinformowana lub w przypadku istnienia prawnego obowiązku. Hirutrans Garraioak, S.L. zobowiązuje się do zachowania maksymalnej dyskrecji, tajemnicy i poufności odnośnie informacji o danych osobowych, którymi dysponuje.

Odpowiedzialny: Hirutrans Garraioak, S.L. – NIF: B20632055 Adres pocztowy: Avenida Letxumborro 92, 20.303 Irún (Guipúzcoa).

 

STRONA WEB

Firma gwarantuje użytkownikom swojej strony internetowej, że spełnia wymogi Ustawy o Specjalnym Znaczeniu o Ochronie Danych i Gwarancji Praw Cyfrowych, oraz, że zastosowała środki bezpieczeństwa ustawowo wymagane i regulaminy zorientowane na zachowanie tajemnicy, poufności oraz odpowiedzialności przy przetwarzaniu danych osobowych osób zainteresowanych.

Takie dane osobowe będą wykorzystywane w sposób i w ramach ograniczeń i praw przyznanych ochronie danych o charakterze osobowym.

Przeznaczenie: Zbieranie i przetwarzanie żądanych danych osobowych ma na celu podtrzymywania z użytkownikiem relacji zarówno administracyjnych jak i handlowych.

 

REJESTR MyHTG KLIENTÓW

Przeznaczenie: Zbieranie i przetwarzanie żądanych danych osobowych ma na celu wysyłanie klientom reklamy naszych produktów i usług wszelkimi dostępnymi środkami (poczta, e-mail lub telefon), zapraszanie ich na organizowane przez przedsiębiorstwo eventy, świadczenie żądanych usług, umożliwienie sprawdzania sytuacji transportu przesyłek, a także żądania faktur czy nowych przewozów.

 

REJESTR MyHTG DOSTAWCÓW

Przeznaczenie: Zbieranie i przetwarzanie żądanych danych osobowych ma na celu wysyłanie klientom reklamy naszych produktów i usług wszelkimi dostępnymi środkami (poczta, e-mail lub telefon), zapraszanie ich na organizowane przez przedsiębiorstwo eventy oraz współpracę przy świadczeniu usług transportowych.

 

NEWSLETTER DO KLIENTÓW

Przeznaczenie: Zbieranie i przetwarzanie żądanych danych osobowych ma na celu:

  • – Newsletter: Informowanie o produktach i/lub usługach firmy Hirutrans Garraioak, S.L.

 

BIULETYN INFORMACYJNY

Przeznaczenie: Zbieranie i przetwarzanie żądanych danych osobowych ma na celu:

  • – Biuletyn informacyjny: Informacja o nowościach Hirutrans Garraioak, S.L.

 

AppHTG Suppliers

Zbieranie danych identyfikacyjnych i kontaktowych w celu rejestracji, dostępu i późniejszego korzystania z HTG Suppliers APP.

Gromadzenie, przechowywanie i modyfikacja dostarczonych danych będą przetwarzane wyłącznie przez Hirutrans Garraioak SL, w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania APP (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.htg.suppliers&hl=es)  i utrzymania relacji z użytkownikiem w zakresie świadczenia usług.

Aplikacja HTG Suppliers zbiera dane o lokalizacji, aby umożliwić monitoring transportu nawet wtedy, gdy aplikacja jest zamknięta.
Zgłasza do zespołu HTG Express lokalizację podczas transportu do którego dostawca został przydzielony.
Gdy transport zostanie zakończone, można rozłaczyć aplikacje i przerwać komunikację.

ZATRUDNIENIE

Przeznaczenie: Zbieranie i przetwarzanie żądanych danych osobowych ma na celu włączenie zainteresowanych jako kandydatów w przyszłych procesach rekrutacji w przedsiębiorstwie.

Dodatkowi adresaci Państwa danych osobowych w celu zatrudnienia: W przypadku wysłania przez firmę Panstwa CV osobie trzeciej, zwróci się formalnie do Państwa o wyrażenie na to zgody.